راه‌اندازی سامانه مجازی دانشگاه اردکان توسط اِل کلاس

سامانه مجازی دانشگاه اردکان توسط طراحان اِل کلاس راه‌اندازی شد. این سامانه به آدرس el.ardakan.ac.ir در دسترس دانشجویان و اساتید این دانشگاه قرار دارد.

 

Last modified: Sunday, 24 Farvardin 1399, 8:00 PM